Hướng dẫn sử dụng ứng dụng SOII để quét sản phẩm

Người tiêu dùng sử dụng SOII để quét như thế nào?

Các bước thực hiện khi lần đầu tiên sử dụng ứng dụng:

Phân biệt hàng thật giả khi sử dụng ứng dụng:

SOII có thể phân biệt hàng thật giả ngay cả khi không có mạng với logo xác thực SOII:

                  

TIỆN LỢI, MIỄN PHÍ, DỄ DÀNG SỬ DỤNG, Hãy tải ứng dụng SOII để quét các sản phẩm có áp dụng công nghệ.