Ứng dụng SOII – phát hiện hàng giả trong “nháy mắt” mà không tốn một xu